Languages Online

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
Bezpłatne materiały dla nauczycieli języków obcych. Darmowe programy do tworzenia własnych interaktywnych gier i zabaw. Nadają się do wszystkich języków! Angażowanie uczniów przez interaktywne zadania, gry i arkusze do druku, które wprowadzają, wzmocnienia i utrwalają słownictwo. Gotowe aktywności. Pliki piosenek do pobrania. Dla języków chińskiego, francuskiego, niemieckiego, indonezyjskiego, włoskiego i ESL dla początkujących.

World Digital Library | Library of Congress

https://www.wdl.org/en/country/PL/
The World Digital Library (WDL) to projekt Biblioteki Kongresu USA, realizowany przy wsparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Kultury i Nauki (UNESCO) oraz we współpracy z bibliotekami, archiwami, muzeami, instytucjami edukacyjnymi i organizacje międzynarodowe z całego świata. WDL pozwala odkrywać, badać i cieszyć się skarbami kultury i ważnymi dokumentami historycznymi w jednym miejscu na różne sposoby. Treści na WDL obejmują książki, rękopisy, mapy, gazety, czasopisma, druki i fotografie, nagrania dźwiękowe i filmy.