PhET interactive simulations

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new/
PhET dostarcza symulacje naukowe i matematyczne, które są zabawne, darmowe, interaktywne i oparte na badaniach. Każda symulacja jest dokładnie testowana i oceniana, aby zapewnić skuteczność edukacyjną. Symulacje napisane są w języku Java, Flash lub HTML5 i można je uruchamiać online lub pobierać na komputer. Wszystkie symulacje są open source. Wielu sponsorów wspiera projekt PhET, umożliwiając udostępnienie tych zasobów wszystkim uczniom i nauczycielom. Bardzo ciekawy materiał na lekcję z tablicą interaktywną.